Projektoversigt

2017-
TOTAL RENOVERING AF FACADEN PÅ NATIONALBANKEN (under projektering).
Arkitekt MAA hos Bertelsen & Scheving Arkitekter.
Vundet udbud, projektforslag, myndigheds- og udbudsprojekt.

2017-
NYINDRETNING OG OMBYGNING I KONG HÅKONS KIRKE (under projektering).
Arkitekt MAA hos Bertelsen & Scheving Arkitekter.
Projektledelse, skitsering, myndigheds- og udbudsprojekt.

2017-
TILLIDSREPRÆSENTANT.
Arkitekt MAA hos Bertelsen & Scheving Arkitekter.

2017-
PQ-ANSVARLIG.
Arkitekt MAA hos Bertelsen & Scheving Arkitekter.

2017-
DIV. OMBYGNINGER PÅ KEA CAMPUS EMPIRE.
Arkitekt MAA hos Bertelsen & Scheving Arkitekter.
Skitsering, myndigheds- og udbudsprojekt: ny aften-/weekendrestaurant ifm. kantinen, nye indgangspartier, nye undervisningslokaler osv.

2016-
INTERN ARKITEKTURFOTOGRAF.
Arkitekt MAA hos Bertelsen & Scheving Arkitekter.

2016-
INSTAGRAM ADMINISTRATOR.
Arkitekt MAA hos Bertelsen & Scheving Arkitekter.

2016-
NYE LEJLIGHEDER I KØBMANDSGÅRD, NYBORG.
Arkitekt MAA hos Bertelsen & Scheving Arkitekter.
Idéoplæg og myndighedsprojekt: Ombygning af udvalgte etager til nye lejligheder i købmandsgård fra 1812 i Nyborgs gamle bykerne, bestående af fredet hovedhus og bevaringsværdige baghuse.

2016-
VILLA PÅ CAROLINEVEJ, HELLERUP.
Arkitekt MAA hos Bertelsen & Scheving Arkitekter.
Idéoplæg til ny omdisponering og ny indretning af af bevaringsværdig villa fra 1892. Herefter myndighedsprojekt og til slut overordnet tegningsmateriale til ombygningen.

2016
Arkitekt MAA, Claus Nebelin.
HEMS I RÆKKEHUS, ISAFJORDVEJ, TREKRONER.
Dispostionsforslag og overordnede tegninger til udførelse.

2016
RENOVERING AF LEJLIGHED I ADILSVEJ 9A, FREDERIKSBERG.
Arkitekt MAA, Claus Nebelin.
Renovering af 3-værelses lejlighed fra 1903.
Herunder bl.a. ny el, nyt køkken, fuldspartlede vægoverflader, renovering af døre, delvist ny stuk roset i gips og plankegulv.

2014-
VÆKSTHUS, EMPIRE GULDBERGSGADE, NØRREBRO, KØBENHAVN.
Arkitekt MAA hos Bertelsen & Scheving Arkitekter.
Dispositionsforslag, myndighedsprojekt og i 2017 hovedprojekt til nyt væksthus i kombination med affaldsskur og flugtveje fra tilstødende restaurant.

2014-2017
OVERFORMYNDERIET, HOLMENS KANAL 20, KØBENHAVN.
Arkitekt MAA hos Bertelsen & Scheving Arkitekter.
Facaderenovering, omfattende løbende omprojektering og byggeledelse.
Hovedsageligt ift. betonenteprisen (herunder betonrenovering, stålsøjler, fiberbeton, vinduesudskiftning, markiser, tagterrasse, tag og malerarbejder), men også med koordinerende rådgivning ift. den efterfølgende marmorentreprise.

2015-2016
ØLBAR, EMPIRE GULDBERGSGADE, NØRREBRO, KØBENHAVN.
Arkitekt MAA hos Bertelsen & Scheving Arkitekter.
Overordnet rumindretning og myndighedsprojekt for udlejer.

2014-2015
OVERFORMYNDERIET, HOLMENS KANAL 20, KØBENHAVN.
Arkitekt MAA hos Bertelsen & Scheving Arkitekter.
Nyindretning af bygningen, idéoplæg og byggeprogram.

2014-2015
GÅRDHAVE, KEBMIN, STORMGADE 2-6, KØBENHAVN.
Arkitekt MAA hos Bertelsen & Scheving Arkitekter.
Projektleder på genetablering af gårdhave i samarbejde med Steen Høyer, projektering og byggeledelse.

2014-2015
VILLA PÅ STRANDVEJEN, CHARLOTTENLUND.
Arkitekt MAA hos Bertelsen & Scheving Arkitekter.
Assisterende arbejde på ombygning og renovering, udbudsprojekt.

2014
BESKÆFTIGELSESMINISTERIET, KØBENHAVN.
Arkitekt MAA hos Bertelsen & Scheving Arkitekter.
Nyindretning af kontorbygning, byggeprogram.

2014
PENNEHAVE 15, RUNGSTED.
Arkitekt MAA, Claus Nebelin.
Projektmateriale til indhentning af tilbud til mindre tagrenovering.

2014
VINTERHAVER, KEBMIN, STORMGADE 2-6, KØBENHAVN.
Arkitekt MAA hos Bertelsen & Scheving Arkitekter.
Akkvisition, revideret oplæg og program.

2013-
EMPIRE GULDBERGSGADE, NØRREBRO, KØBENHAVN.
Arkitekt MAA hos Bertelsen & Scheving Arkitekter.
Empire: Transformation af omkringliggende bebyggelse til butikker, kontorer og boliger (forprojekt).
Empire landskab: Forplads ud mod Guldbergsgade, mellemliggende strøg og baggårde, med projektering af belysning, belægning og beplantning (forprojekt). Landskab viderebearbejdes af anden aktør og afsluttes gradvist sideløbende med ombygningen af de omkringliggende bygninger.

2013-2015
FOLKETEATRET, KØBENHAVN.
Arkitekt MAA hos Bertelsen & Scheving Arkitekter.
Assisterende arbejde på ny foyer og indgang, opdatering af dispositionsforslag, forprojekt og hovedprojekt.

2013-2014
BROERNE I FREDERIKSBERG HAVE, KØBENHAVN.
Arkitekt MAA hos Bertelsen & Scheving Arkitekter.
Skitseprojekt til genopførsel af to af broerne i den romantiske have.
De nye broer er tilpassede fortolkninger ud fra de eksisterende broer og en søgen tilbage til havens gamle romantiske profil, som søges forstærket. Derefter udbudsprojekt og tilsyn med byggeplads.
Efterfølgende projektering på broens overflader (udsmykning, belægning og værn), inkl. ledelse og tilsyn med udførelse af disse ekstraarbejderne og ændringer.

2013-2014
AAB, BRØNDBY.
Arkitekt MAA hos Bertelsen & Scheving Arkitekter.
Brandsikring af loftsrum, og tagudskiftning (udarbejdelse af tilbud, projektering, myndighedsbehandling og udbud). Byggeriet udført af bygherre og entreprenør.

2013
HC ØRSTEDSVEJ, FREDERIKSBERG, KØBENHAVN.
Arkitekt MAA hos Bertelsen & Scheving Arkitekter.
Facadetransformation, prækvalifikation/akkvisition og skitseforslag.

2013
LILLE KONGENSGADE, KØBENHAVN.
Arkitekt MAA hos Bertelsen & Scheving Arkitekter.
Transformation af facade og indgangsforhold ift. til ny restaurant.

2013
ØSTERGADE 16, KØBENHAVN.
Arkitekt MAA hos Bertelsen & Scheving Arkitekter.
Assisterende arbejde på rojektforslag til ombygning af kontor til lejligheder.

2013
KEA PÅ NØRREBRO, KØBENHAVN.
Arkitekt MAA hos Bertelsen & Scheving Arkitekter.
KEA: Løbende projektering under byggeri.
KEA landskab: Omkringliggende baggårde, haver og pladser, med projektering af belysning, belægning og beplantning (for- og hovedprojekt).

2013
BYPARK I HEDEHUSENE.
Arkitekt MAA, Claus Nebelin.
Idékonkurrence.

2013
NY BYDEL, HILLERØD SYD.
Arkitekt MAA, Claus Nebelin.
Byplankonkurrence i samarbejde med Peter Hvidt.

2013
GLASGALLERIET – DET LØBENDE STUDIE.
Arkitekt MAA, Claus Nebelin.
Åben idékonkurrence, Transparent Shelter, af Innosite.
Holbæk, Danmark.
Busstoppested ved Glarmesterskolen.

2012
HØJBRO PLADS 4, KØBENHAVN.
Arkitekt MAA hos Bertelsen & Scheving Arkitekter.
Transformation af det tidligere Miljøministeriums lokaler til nye formål i tidssvarende rammer.
Registrering, afkodning, rum- og facadestudier, og afkodning af muligheder.

2012-2014
KLIMA-, ENERGI- OG BYGNINGSMINISTERIET, STORMGADE 2-6, KØBENHAVN.
Arkitekt MAA hos Bertelsen & Scheving Arkitekter.
Transformation og ny organisering af de sammengroede kontorbygninger.
Først udarbejdesle af projektforslag til ombygning, og derefter projektering (for-, hoved- og udbudsprojekt).

2012
REDNINGSSTIGE, KONKURRENCE FOR TRYGFONDEN.
Arkitekt MAA, Claus Nebelin.
I samarbejde med Nicolai Vittrup.

2012
NYBORG SLOT, NYBORG.
Arkitekt MAA hos Bertelsen og Scheving Arkitekter.
Volumenstudier og projektafgrænsning til brug i forventningsafstemning og til belysning af muligheder i konkurrenceprogram.

2012
UDSIGTSTÅRN, VEJLE.
Arkitekt MAA hos Bertelsen & Scheving Arkitekter.
Afsluttende fase af projektforslaget i samarbejde med bl.a. kunstner: Morten Stræde. Udsigtstårnet er 42 m højt og tilknyttet Vejle Kunstmuseum, hvorfra der er adgang.

2012
NYT KLUBHUS MØLLEMOSEVEJ, ALLERØD.
Arkitekt MAA hos NORD Architects.
Nyt klubhus for Allerød Fodbold Klub ved de nyanlagte baner i udkanten af byen.

2012
DAGINSTITUTION FORFATTERHUSET I DE GAMLES BY, KØBENHAVN.
Arkitekt MAA hos NORD Architects.
Opstart af konkurrencens hovedgreb.

2012
HELHEDSPLAN FOR BISPEBJERG HOSPITAL.
Arkitekt MAA hos NORD Architects.
Videreførelse af delt vinderprojekt ind i 2. fase.

2012
NYT BYCENTRUM I KLAKSVIK, FÆRØERNE.
Arkitekt MAA hos Leth & Gori.
Idèkonkurrence for nyt midtbyområde, som samler byen.

2012
VILLA FREDENSBORG.
Arkitekt MAA hos Leth & Gori.
Projektering af ny tagtransformation på eksisterende villa.

2012
HAUS DER ZUKUNFT.
Arkitektk MAA hos Dorte Mandrup Arkitetker.
Forslag til arkitkektkonkurrence.
Berlin, Tyskland.
Opførelse af Fremtidens Hus i Berlin. Bygningen huser primært udstillingssale, men også konferrencecenter, café, butik og kontorer. Der er fokus på fremtiden i en bæredygtig kontekst, og der lægges op til fremvisning af det førende industriprodukter fra det tyske erhverv, sideløbende med at det er et læringssted for offentilgheden. Bygningen skal passe ind i alt dette ved at have en klar bæredygtig profil.

2012
SPEICHERSTADT.
Arkitekt MAA hos Dorte Mandrup Arkitekter.
Forslag til arkitektkonkurrence.
Hamburg, Tyskland.
Transformation af to øverste etager i gamle fredede lagerbygninger ved havnen. Taget gennembrudes, og der trækkes lys ned til nye forskelligartede lejlighedstypologier.

2011-
FAMILIEHUS VED BUDHANILKANTHA.
Arkitekt MAA, Claus Nebelin.
Projektforslag.
Kathmandu, Nepal.
Skitseforslag.

2011
NY VÅLER KIRKE.
Arkitekt MAA, Claus Nebelin.
Åben plan- og designkonkurrence.
Våler, Norge.

2011
LÆGEHUS PÅ VESTERBRO.
Afgangsprojekt. Afd. 5, Kunstakademiets Arkitektskole.
Se beskrivelse og billeder på forsiden.

2010
NY SKOLE I BISPEBJERG – NY SAMLING.
11. semester. Afd. 5, Kunstakademiets Arkitektskole.
Se beskrivelse og billeder på forsiden.

2010
FOTOGRAFERING AF NYKREDITS HOVEDSÆDES BYGNINGER.
Nykredit Facility Management.
Til brug i diverse fremtidig materiale fra afdelingen.

2010
BYGGEPLADSAFSKÆRMNING, METRO-POLIS.
Workshop. Afd. 5, Kunstakademiets Arkitektskole.
Se beskrivelse og billeder på forsiden.

2010
ROKERING AF PERSONALEFACILITETER.
Nykredit Facility Management.
Forslag til større funktionsrokering. Ombygning og omrokering af fitnesslokaler og forskellige medarbejdergruppers omklædningsrum (kontor, kantine, håndværkere).

2010
NØRREBRO BANESKÆRING – DET FLYGTIGE RUM.
10. semester. Afd. 5, Kunstakademiets Arkitektskole.
Se beskrivelse og billeder på forsiden.

2010
HOLMENS KIRKE, TILBYGNING.
Workshop. Afd. 5, Kunstakademiets Arkitektskole.
Se beskrivelse og billeder på forsiden.

2009-2010
ØSTERBRO, BOLIG & BUTIK.
9. semester. Afd. 5, Kunstakademiets Arkitektskole.
Se beskrivelse og billeder på forsiden.

2006-2010
DIGITALT TEGNINGSMATERIALE FOR NYKREDIT.
Arkitektstuderende hos Nykredit Facility Management.
Vedligeholdelse og udbygning af eksisterende digitalt tegningsmateriale og -bibliotek for hovedsædets bygninger, og digitalisering af tegningsmateriale for alle Nykredits centre i hele landet. Alt materiale i 2D Auto-Cad.

2006-2010
RUNDVISNINGER I NYKREDITS HOVEDSÆDE.
Arkitektstuderende hos Nykredit Facility Management.
Primært arkitekturrundvisninger i Glaskuben. Derudover fremvisning af ny bygning på Frederikskaj og 1:1 mockupmodel af Krystallen, for fremtidige brugere.

2006-2010
NYINDRETNING OG MINDRE OMBYGNINGER I NYKREDITS HOVEDSÆDES BYGNINGER.
Arkitektstuderende hos Nykredit Facility Management.
Nyindretning, ombygning og forslag til funktionsrokeringer i forhold til kontorer, møderum, betjentstuer, håndværkerrum og kontrolrum.

2006-2010
ARRANGEMENTER I GLASKUBENS ATRIE.
Arkitektstuderende hos Nykredit Facility Management.
Udarbejdelse af opstilling og flugtvejsplaner til forskellige arrangementer, som Nykredits Arkitekturpris, kundearrangementer, foredrag og julefrokoster.

2006-2010
GRAFISK ARBEJDE.
Arkitektstuderende hos Nykredit Facility Management.
Udarbejdelse af vejledninger, anvisninger, brochurer og div. formidlende diagrammer.

2009
RECEPTION OG ENTREOMRÅDE, FREDERIKSKAJ 4.
Arkitektstuderende hos Nykredit Facility Management.
Nyindretning af hovedindgangen til bygningen i samarbejde med anden arkitektstuderende og ledelse i bygningens afdelinger. Derudover indkøb af møbler.

2009
BYENS RUM PÅ CHRISTIANSHOLM.
8. semester. Afd. 7, Kunstakademiets Arkitektskole.
Se beskrivelse og billeder på forsiden.

2006-2009
INTERN SKILTNING I NYKREDITS HOVEDSÆDES BYGNINGER.
Arkitektstuderende hos Nykredit Facility Management.
Delvist ansvar for flugtvejsskiltning. Derudover løbende revidering i forhold til omrokeringer og ombygninger.

2008-2009
LIVET I VANDET PÅ REFSHALEØEN.
7. semester. Afd. 7, Kunstakademiets Arkitektskole.
Se beskrivelse og billeder på forsiden.

2008
NYT UNGDOMSHUS – JAGTVEJ 69.
Bachelorprojekt. Afd. 7, Kunstakademiets Arkitektskole.
Se beskrivelse og billeder på forsiden.

2008
NY RYGEPOLITIK I NYKREDITS HOVEDSÆDE.
Arkitektstuderende hos Nykredit Facility Management.
Budgettering og indkøb af nye udendørs askebægre til ydre rygezoner og udarbejdelse af grafisk materiale til formidling overfor alle ansatte i hovedsædet.

2007-2008
ORANGERI – ISRAELS PLADS.
5. semester. Afd. 7, Kunstakademiets Arkitektskole.
Nedgravet Orangeri med passage ud til H.C. Ørstedsparken, og krydsende plads henover.

2007
KUNSTHAL – FREDERIKSSTADEN.
4. semester. Afd. 7, Kunstakademiets Arkitektskole.
Et forløb af tætte sammensatte rum på Landgreven, som en krystallinsk groet struktur/skulptur.

2006-2007
PENDLERBOLIG – BRYGHUSGRUNDEN.
3. semester. Afd. 7, Kunstakademiets Arkitektskole.
Lejligheder kombineret med kontor, som ulejes på kortere basis. Fokus på virksomheder på farten, som kun kort tager ophold i byen. Disse kobles på byens puls

2006
MINIMALBOLIG – HUSUM.
2. semester. Afd. 9, Kunstakademiets Arkitektskole.
Ellementbyggede kollegieenheder, samlet i en nyfortolkning af Husum landsby.

2006
NYINDRETNING AF GANG I MØDECENTER, KALVEBOD BRYGGE 20.
Arkitektstuderende hos Nykredit Facility Management.
Udarbejdelse af forslag i samarbejde med kunstafdelingen. Budgettering og bestilling af ny belysning.

2005-2006
SKIVERNES RUM – UDSTILLINGSRUM.
1. semester. Afd. 9, Kunstakademiets Arkitektskole.
Rum, som ved hjælp af forskudte skiver skaber snoet vandring, ned gennem udstillingen, til søkant.

2005
RUM I MASSE.
1. semester. Afd. 9, Kunsakademiets Arkitektskole.
Organisk opbygget intimt forsamlingsrum, som hulrum vokset ud af massens indre.

2005
OTICONS NYE HOVEDSÆDE I SMØRUM.
Bygningskonstruktør hos PLH Arkitekter.
Projektering i projektgruppe. Fortrinsvis rumlige og konstruktionsmæssige detaljeringer i løbende projektering mens byggeriet var i gang. Arbejdstegninger og organisering af komplementerende bygningsdele. Alt arbejde i Microstation.

2005
HUNDIGE STORCENTER (OMBYGNING).
Bygningskonstruktør hos PLH Arkitekter.
Projektering i projektgruppe. Rumlige og konstruktionsmæssige detaljeringer. Alt arbejde i Microstation, som jeg hurtigt lærte og blev fortrolig med.

2004
UNGDOMSBOLIGER VED STENGÅRD STATION
Bachelorprojekt, Bygningskonstruktør.
International linje. Erhvervsakademiet Stevnsgade i København.
Projektering og detaljering af boligblok med ydre svalegang.

2004
ØRESTAD CITY, FRA VISION TIL VIRKELIGHED
Specialerapport, Bygningskonstruktør. Ekstern vejl.: Rita Justesen.
International linje. Erhvervsakademiet Stevnsgade i København.
Analyse af grundlaget og ambitionerne, for Ørestad City, sat op imod bydelens reelle udvikling i de første år frem til 2004. Blev tildelt karakteren 12.

2004
AB DAHLERUP UNGDOMSBOLIGER.
studiemedhjælper hos Kant Arkitekter.
Registrering og nyoptegning i AutoCad af tidligere kontorbygning tæt ved Vesterport, som skulle ombygges til boligformål.

2004
MUSIKSKOLEN I DEN BRUNE KØDBY.
Bygningskonstruktør-praktikant hos Kant Arkitekter.
Deltagelse i projektgruppe vedr. restaurering af den Dobbelte Kalvehal i den Brune Kødby, med nybygget Musikskole. Fortrinsvis detaljering konstruktionsdetaljer og knudepunkter i AutoCad.

2004
VUGGESTUEN LØNNEBERG PÅ VESTERBRO.
Bygningskonstruktør-praktikant hos Kant Arkitekter.
Registrering og nyoptegning i AutoCad af tidligere bodega, som skulle ombygges til børnehave.

 

Hent pdf-version af CV og projektoversigt her

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s