Facadetransformation – HC Ørstedsvej 27

Bertelsen & Scheving - Facadetransformation HCØ27 - konstruktionsprincip Bertelsen & Scheving - Facadetransformation HCØ27 - eksteriør visualiseringFacadetransformation med grøn profil

Skitseforslaget tager udgangspunkt i et ønske om afskærmning for regnvand. Gennem en periode har regnvandet skabt frostsprængninger i betonen med deraf følgende vandindtrængning i bygningen.
Tidligere forsøg på afskærmning har dog ikke taget hensyn til bygningens arkitektoniske potentiale. Vores mål er derfor at skabe en sammenhæng med nabobebyggelserne på H.C. Ørstedsvej. Facaden skal ikke kun lukkes med glas, der vil give en hård og kold facade, som ikke passer ind i gadens skala og profil. Vi ønsker at skabe et varieret udtryk, hvor nye mødepunkter på og omkring svalegangen kan opstå.

Svalegange og grønne altaner

Skitseforslaget foreslår en bibeholdelse af den eksisterende gangbredde i svalegangen. Betonværnet er fjernet og erstattet af høje glaspartier med indbyggede skydedøre. Disse giver adgang til nye altaner, som ligger langs svalegangen. Altanerne har varieret dybde, og skaber derved to dybere opholdsrum på hver etage.

Disse er sat vilkårligt over hinanden, hvilket giver et broget spil i facaden. Værnopbygning på altanerne vil være af et halvtransparent tremmeværn, som vil markere de klare linjer med et nyt grafisk motiv, som tager afsæt i bygningens oprindelige grundstruktur.

På altanerne kan der opsættes planter, buske og små træer i potter. Her vil der være mulighed for ophold; stole kan flyttes herud, og morgensolen kan nydes med en friskbrygget kop kaffe alt imens hverdagens mylder på gaden iagttages. Disse grønne opholdsrum vil yderligere markere altanerne og på den måde skabe en livlig facade. Dette til gavn for gadens beskuer, men i høj grad også for beboerne, som vil få opbrudt den lange svalegang med den grønne beplantning, som visuelt vil skabe et varieret rumligt forløb.

På yderkanten af de nye altaner monteres nyt tremmeværn i hvidlakeret stål. Dermed opnås en halvtransparent kant på altanerne, som markerer den nye varierede og bølgende facade, men ikke lukker af for udsynet til gaden.

Med lukningen af svalegangene skabes også en anden form for grøn effekt. Bygningen får nemlig en ekstra klimaskærm, hvilket vil kunne mærkes både i lejlighederne og på varmeregningen.

Fleksibel facadeudvikling

Skitseforslaget er udformet med ekstra altan på tagetagen, selvom dette ikke har været et krav. Dette viser forslagets fulde udviklingspotentiale: projektet er grundlæggende af en meget fleksibel karakter og kan nemt tilpasses til mindre behov.
På grund af projektets fleksible karakter gives der desuden mulighed for til- og fravalg og justering af altaner, så projektet tilpasses ejendommens økonomiske realiteter inden der søges om byggetilladelse.

Link til Bertelsen & Schevings opslag.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s