Hedehusene Bypark

perspektiv hedehusene red

Print Print

Samlingspunktet

 

Fornyet park:

Den nye bypark bliver et fornyet samlingspunkt for hele byen og dens aktiviteter, som her bringes sammen. Kulturhuset får med den nye park, en ny central placering.
Parken åbnes op til alle sider, og nye indgangsvinkler og fortætninger er med til at binde parken sammen og til at få aktiveret alle dele af parken.

Det overordnede samlingspunkt for hele parken, bliver på den nye plads, som lægges centralt og i direkte forbindelse til kulturhuset. Dermed bindes de eksisterende huse sammen med parken, med mulighed for alle mulige arrangementer i mellemrummet, på pladsen.

Rundt omkring pladsen udspiller mange forskellige slags aktiviteter sig. Hver af disse aktiviteter får deres egne mindre samlingspunkter i mindre, mere intime rum. Naboerne inviteres også ind, og flere af de omkringliggende aktiviteter inddrages i parkens liv.

Sportsaktiviteterne omkring tennisklubben forbindes og integreses med parken, og der opføres nye udendørs squashbaner i mellemrummet.

Spejderklubben lægger sig i udkanten af parken, men bliver en aktiv del af den. Spejderne kan stå for forskellige løbende projekter i parken, og bruge dens nye forskelligartede natur til at gå på opdagelse i.

Legepladsen rykkes ned i bakkerne, som åbnes op, hvormed den naturlige fysiske aktivitet bliver en del af legen.

Den tidligere allé, med trærækker på begge sider, nedlægges, og naturliggøres med ny tilføjet beplantning. I dette område skabes grillpladser og mulighed for picnic. I samme område skabes også små offentlige urtehaver, som lægger sig i forbindelse til både picnic-område og kulturhus.

Skoven åbnes op og heri skabes der nye lommer til ro og fordybelse. Her kommer man tæt på naturen, og sanserne skærpes af forskellige installationer. I hele området bliver der gratis wifi, men særligt i dette område tiltænkes trådløse biblioteksfunktioner.

Ved søen skabes mulighed for hyggelige gåture, og nærstudie af søens liv. Der skabes en overgang på søen hvorfra man kan fange haletudser og andre smådyr.

Print

 

 

 

netdiagram stor-01

Den grønne park:

De nuværende tætte budskaser åbnes op og gøres tilgængelige, så de kan inddrages som aktive dele af den nye park. Naturen lades gro vildt, og kommer dermed til at stå i finere kontrast til det bebyggede, i den nye park.

flere områder af træer og budske fjernes for at åbne op og skabe plads til nye aktiviteter, og enkelte af allétræerne fjernes, så særligt de strænge linier i parkens natur blødes op. Dermed kan træerne nu indgå naturligt sammen med ny tilføjet beplantning af træer og budske.

Der indføres høje græsser, hvori der skabes trædestier til mere intime rum i parken. Græsserne er en naturlig del af det gamle lokale landskab, og kommer dermed til at falde naturligt ind.

Bakkelandskabet åbnes betydeligt op og gøres til et tilgængeligt aktivt rum i parken.

CNE_6616

 

CNE_6630

 

 

Byens råstof:

Gamle lokale materialer indføres i parken, og skaber dermed en stærk relation til områdets historie og naturressurcer.

De sammenbindende hovedstier, som løber på kryds af parken, belægges med leret grus, som kommer til at udgørre en solid, rygrad i parken. Denne materiale er slidstærkt, men fremstår på samme tid naturligt og blødt.

Pladsen foran kulturhuset belægges med klinker (hårdtbrændte mursten). Dette urbane materiale skaber en urban pyplads som bliver en slags platform for parkens og kulturhusets aktiviteter. Derudover opbygges inventar til grillplads og plantekummer i mursten.

Ved skrænten ned mod søen, indbygges en ny betontrappe, som skaber forbindelse mellem de forskellige niveauer. Sammenbygget med trappen skabes en udsigtsplatform, hvorfra man kan kikke ned over søen, og på den måde få overblik over den nedre del af parken, inden man bevæger sig derned.

I søen, som til tider ligger tørlagt, da det nu engang kun er en regnvandssø, udlægges store betonsten, som skaber gangvej hen over søens skiftende tilstand og liv. Herfra kan dyre- og planteliv nærstuderes, og sanserne skærpes i den farlige gang fra sten til sten.

FloorsRegular0247_1_L

 

Gravel0168_2_S

 

Nettet – sammenfletningen:

Nettet indføres i parken, som et symbol og en synliggørelse af hele den nye samlede parks identitet.
Hele parken knyttes sammen, og nettet forstærker de sanselige oplevelser som opstår i bevægelsen rundt i parken.

Planter,som f.eks. Vedbend, vokser sammen med nettet, og lader det indgå som et naturligt organisk element i parken.

Ved hovedindgangen indfanger og inviterer nettet inden for. Det leder besøgende af forskelligartede ruter, som hovedstien forbigår. Det åbner op og skaber plads til udsyn. Det snævrer sig sammen og skaber intime rum til fordybelse, og små monumentale lysninger i skoven giver en kunstnerisk sanselig oplevelse. Ved legepladsen indgår det som et aktivt element, og ved squash- og tennisbanerne kryber det omkring og indrammer de sportslige aktiviteter.

tennis-tennisnet-sport

 

411114657-one-year-after-detail-1

 

Aftenens samlingspunkter:

Om aftenen markeres parkens rum i nye oplyste områder.

Hovedstierne, pladsen og legebakkerne oplyses fuldt, så sene aktiviteter nemt kan foregå ubesværet og i trygge rammer. Derudover gøres parken, på denne måde, atraktiv for gennemgang og -kørsel på cykel.

I skovens små lysninger skabes mere løsreven belysning, som man på eventyrlig vis kan vandre imellem. Små mystiske steder lyses op, og lokker ens nysgerrighed.

CNE_6869

 

CNE_6862

Legepladsen:

Legen bliver trukket op i bakkerne. På den måde bliver naturen og landskabet en aktiv del af legen.

Der bygges en lang ruchebane ned fra den ene bakke, og på en anden bygges et tårn, med reference til en Hedehusenes gamle skårstene. Heri kan unge som gamle kravle op og få udsyn ud over byens tage. Parkens net vikler sig rundt om tårnet og videre rundt omkring legepladsen. Flere steder kan man kravle op af og på nettet, som dermed bliver en aktiv del af legepladsen.

sep8

 

1

Byens urtehave:

Parkens gamle frugttræer bevares, og i tæt kontakt til både picnic / grillplads og kulturhus bygges plantekummer, hvori der kan dyrkes grøntsager og urter.
De høje græsser i dette område kan her bestå af forskellige kornsorter, som kan studeres og bearbejdes.

Området kan holdes af en lokal forening, ungdomsklub eller spejderklub. Planterne og træernes frugter kan løbende studeres og til sidst nydes.

CNE_6628

 

CNE_6807

 

 

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s